Skip to content
+420 773 679 374 info@nirvanatree.cz O nás Doprava Tabulka velikostí

SNĚNÍ PRO AUTENTICITU JÁ

K HARMONII VESMÍRU

 

I když většina adeptů na duchovní cestě dříve či později zjistí, že samotné myšlení je k tajemství jejich bytí nedostane, přesto psychologické a filozofické myšlenky o člověku a jeho světu na Duchovních festivalech Guru Járy představujeme, abyste mohli inspirovat génii lidského myšlení.

 

Začneme citátem Frederica S. Perlse (Gestalt terapie):

 

Vždy existuje možnost bohatší zralosti – převzetí větší části odpovědnosti za sebe a za svůj život. Schopnost bohatství prožitku je ovšem identická se schopností převzít zodpovědnost za svůj život. Svět tady není od toho, aby plnil vaše očekávání a ani vy nemusíte žít tak, abyste splňovali očekávání světa. Převezmete-li odpovědnost za každou emoci, za každý pohyb, který uděláte, za každou svou myšlenku a přitom odmítnete zodpovědnost za kohokoliv druhého, můžete tím získat velmi mnoho. Dostáváme se do kontaktu jeden s druhým, tak že upřímně jsme tím, kým jsme, a ne proto, že záměrně vytváříme kontakt.“

 

 

Uvedená myšlenka pochází z pera původně psychoanalyticky vzdělaného terapeuta Perlse, který však obecnému věhlasu mezi psychology došel díky svému působení v beat-generation ovlivněné Kalifornii. V tehdejší době se v západním světě velmi rozvíjela idea existenciality, tj. udělat ze sebe to, co opravdu jsem, myšlenka zcelení a aktualizování svého pravého Já, potřeba uskutečnit svůj život autenticky.

 

 

Být autentický (co opravdu jsem), je základ transformace v plnou osobnost. Být mudrcem, Guruem, Mistrem není ničím jiným, než být autentickým.“

 

Návrat ke své podstatě, aktualizace svého pravého Já, potřeba uskutečnit svůj život autenticky je nejen vrcholným uměním života, nýbrž důležitý čin pro harmonii celého Vesmíru (Existence).

 

Zhou Dunyi dokonce říká, že autenticitou svého života mažeme, rušíme polarity dobro – zlo, transformujeme se „nad ni“.

 

 

Nyní nechejme Sahadžanandu vysvětlit „autenticitu“ myslitelů 20. století:

 

Pearls říká, že člověk prostřednictvím svých projekcí má tendenci zasahovat do života druhých lidí. Je lákavé přebírat odpovědnost za druhého a snažit se usměrňovat jeho chování a prožívání. Stupňuje se tím totiž pocit vlastní moci. Mysl vytváří neustálé fantazie, které pak do určité míry nalézají svou realizaci při jejich promítání do druhých lidí nebo věcí. Vždy přistupujeme ke světu s nekonečnou řadou fantazují a předsudků. Tím se jednak vytváří naše falešná Já a rovněž máme potřebu lidi a věci světa manipulovat k obrazu svých projekcí a představ. Člověk tak jedná z nutnosti stávat se úplnějším a jednotnějším se sebou a „ vnějším světem“.

 

 

A to je právě ten kámen úrazu, neboť je ta druhá osoba má zase své představy o sobě a druhých a každá věc je tím, čím je. Ještě horší je, a v tom pramení většina nesnází, že my si toto projektování neuvědomujeme. Vlastní zodpovědnost odmítáme, ale chceme ovládat druhé, v nichž vidíme najednou odkryty špatnosti, se kterými sami nemáme srovnaný účet.

 

 

Cesta z tohoto roztříštění sebe sama vede přes neustálou snahu o integraci, zcelení a aktualizování svého Já. Jde o spojení a ztotožnění se se vším, co má tělo, mysl a emoce. Nikoliv popírat zakrývat si v sobě něco negativního, ale v proudu určité myšlenky a emoce, většinou samozřejmě i ve spojení s fyzickým tělem, uskutečnit a dosáhnout do pevné formy to, co chce jít „ven“.

 

 

Názorným příkladem a vhodným cvičením pro započetí takovéto autentizace Já je vědomé dotváření svých snů ze spánku. Sen je nejprůkaznější scénou vašeho života. Není zde odstup od dějů a rolí, a pokud si sen pamatujeme nebo jej stále sníme, i když si uvědomujeme probuzení, v této bělosti nebo v protahování spánku (mozkových vln alfa-theta) Pearls radí neinterpretovat si sny, nýbrž v bdělosti (vlny beta) dohrát sen s tím, že vy rozhodujete, jak příběh snu bude pokračovat, a za tento děj převezmete plnou odpovědnost. Guru Jára doporučuje v co nejhlubším „polospánku“ sen sledovat a bez vůle vln beta (denní bdělost) pozorovat naše činy, reakce, pocity, motivace, rozhodnutí ze snu a ve snu, tím se učit poznávat, rozeznat projekce své i druhých od autentického Já a zároveň „karmicky nanečisto“ prožívat a sbírat zkušenosti o správných reakcích a rozhodnutích pro život…

 

 

Další informace o praktikování snění se dočtete v knize TANTRICKÉ TRANSFORMACE na straně 26.

 

 

 

 

 

 

 

 

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top