Skip to content
+420 773 679 374 info@nirvanatree.cz O nás Doprava Tabulka velikostí

ZRCADLO VĚČNOSTI

JAKÝ JE SMYSL MÉ SOUČASNÉ EXISTENCE?

 

Jaký smysl bude mít, co právě dělám za padesát nebo za pět set let? Co zanechá moji stopu ve věčnosti a co se rozpadne v čase na prach zapomnění? Existuje něco víc než jen hmota a její proměny?

 

 

Hledání odpovědí na tyto otázky mě přivedlo před více než dvaceti lety na nejrůznější semináře, včetně těch s duchovním zaměřením. Lidé prohlašující se za učitele při nich do mě cpali hromady informací. Hltala jsem je hladově a nadšeně. Postupem času jsem si uvědomila, že informace jsou jako kapky deště dopadající na rozpálenou zem uprostřed léta. Osvěžily svým dotekem a vypařily se. Zaujaly pouze ve chvíli, kdy obsahovaly kouzlo nějakého „poprvé“.

 

 

 

Pak vstoupil do mého života Guru Jára. Jeho jedinečnost nespočívala v předávání informací, ale ve zprostředkovávání prožitků, které vedly k poznání. „Duše dává přednost vůni před slovem vůně, živé růži před slovem růže,“ říkával. Každé setkání s Guru Járou znamenalo prožít něco nepopsatelného, co překračovalo všechny známé hranice. Prožitky, na které jsou všechna slova nedostačující. Pokaždé se moje vnímání zvláštním způsobem změnilo, rozšířilo, obohatilo o důležitou zkušenost. Čím širší se stávalo moje vnímání, tím pestřejší a smysluplněji naplněný se jevil můj život.

 

 

To, o čem jiní jen mluvili, nebo co předstírali, to Guru Jára dokázal realizovat a předávat dalším lidem. Jak? Učil nejrůznější druhy tichých i dynamických meditací, a také jak vnímat energie a pracovat s nimi, ovládat svoje tělo a mysl jako nástroje k osobnímu vývoji, poznání.

 

 

„Všechno je o energii,“ říkával. Když ji máte, máte všechno, když ji nemáte, neštěkne po vás ani pes.

 

 

Vnímání energií a práce s nimi, ochrana, transformace, čerpání z vyšších zdrojů byly a jsou základem jeho výuky a práce s lidmi. A taky návody, jak praktikovat v každodenním životě práci s energiemi těla (tantra a léčitelské techniky), prostoru (feng shui), času (astrologie).

 

KAŽDÁ ÚSPĚŠNÁ PRAXE ALE VYŽADUJE PRAVIDELNÝ TRÉNING

 

 

To zná každý sportovec i umělec. V duchovnu je to stejné. Bez pravidelného praktikování nějaké cesty se nikdo nepohne z místa. Každý skutečný trénink bolí a provází ho nejrůznější emoce. Pocity přesahují trojrozměrný svět hmoty a otvírají neviditelné brány do světů majících mnohem více tváří a podob než ten viditelný běžným zrakem. Zkoumat neznámé světy propojené neviditelně s tím trojrozměrně současným mne lákalo i děsilo zároveň. Bylo tak ohromující objevovat neznámé dimenze vědomí a bytí a současně strašidelné narážet na existenci temných stránek dalších rozměrů lidského života, špatných návyků, předsudků, falešných představ.

 

 

 

Byla jsem překvapená, jak často se v přítomnosti Guru Járy měnili lidé, které jsem dobře znala. Jejich charaktery se ukázaly často stejně zkažené, jako jejich zuby. Guru Jára pouhou svojí přítomností, svojí průzračnou energií rozpouštěl masky, za které se schovávali ve společnosti dalších lidí a v různých životních situacích. Každá lež se stávala okamžitě průhlednou a každá pravda zcela zjevnou. Čistému vše čisté, říkávala moje babička. A taky nezlob se na zrcadlo, máš-li křivou hubu. V přítomnosti Guru Járy jsem si tahle stále platná moudra uvědomovala víc než kdy jindy. Lidé s vadami charakteru viděli v zrcadle – osobě Guru Járy – svou vlastní zkaženost, zlé úmysly, špatné návyky. A někdy právě proto ho za jeho zády pomlouvali. Snad aby si vedle něj připadali méně špatní.

 

 

 

Lidé s čistou duší v chování a vyzařování Guru Járy naopak viděli bezpodmínečnou lásku, zázračné schopnosti božských avatarů a skutečného guru. V setkávání s ním viděli příležitost osvobodit se z hypnotického sevření strachů, předsudků a všeho, co nám brání prožívat život šťastně s pocitem naplnění a pocitem, že má život a naše chování nějaký smysl. Kdyby byl Guru Jára lampou, ti první by viděli a vnímali jen stínítko – tělo, jeho tvar, barvy, pohyb, ale ti druzí by viděli světlo, které lampu rozsvěcuje zevnitř, čistotu a sílu jeho duše.

 

 

 

S Guru Járou měl a má každý příležitost uvidět zrcadlení svých talentů, možností i nedokonalostí. Dostává možnost přemýšlet co změnit, aby se mu jeho vlastní obraz neošklivil. Nebo jak využít všech svých dosud netušených schopností a rozvíjet je smysluplně. Pro pokrytce to bylo vždy bolestné, pro hledače opravdovosti osvobozující. Guru Jára a Nauky, které předává lidem, jsou šancí na objevení jedinečnosti a originality každého z nás, smysluplné životní cesty, nejvyššího poznání. Je lampou svítící na Cestu ke smyslu života i dalekohledem přibližujícím vzdálené světy a uvědomění toho, co v nás je nesmrtelné. Guru Jára je zrcadlem i branou věčnosti.

 

 

Výše uvedený inspirující text je z krásné knihy  GURU JÁRA – EVANGELIUM PODLE DAORE, kterou si můžete objednat

na našich stránkách Nirvana Tree.

 

 

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top