Skip to content
+420 773 679 374 info@nirvanatree.cz O nás Doprava Tabulka velikostí

ŽIVOTNÍ ROZHODNUTÍ aneb EN TEN TÝKY

 CÍSAŘ NEBO VELEKNĚZ

 

Téměř každé životní rozhodnutí naráží na dilema cesty Císaře a cesty Velekněze. Držet se svědomí (cesta Velekněze) nebo nutnosti (cesta Císaře)? Romantická zamilovanost (cesta Velekněze) nebo rodina a starosti vztahu (cesta Císaře)? Krásná hra (cesta Velekněze) nebo strategické pachtění se za jistým výsledkem (cesta Císaře)? Radost z užívání (cesta Velekněze) nebo zodpovědné šetření, studování (cesta Císaře)? Přátelské vztahy se zaměstnanci (cesta Velekněze) nebo efektivita s prosperitou (cesta Císaře)?

 

Většina lidí se pokouší obě cesty kombinovat, ale to je možné jen v dobách hojnosti a rezerv.

 

Jakmile život , konkurence, doba, karma přitvrdí, musíme… co musíme udělat, najdete v knize Astrální arkána na straně 153.

 

KARTA CÍSAŘ

V kartě Císař se zrcadlí nejtěžší pasáž duchovní cestyhmotném životě, kterou je schopnost v každém okamžiku rozeznat, kdy konat a kdy nekonat, kdy říci ANO a kdy NE. A to nikoliv z popudu vašich zvyků, programů, Manter Myšlenek, škatulek a předsudků, nýbrž podle aktuální situace moudře vyhodnotit u každé jedné situace naši momentální akci.

 

ASERTIVNÍ VLÁDNUTÍ karty Císař znamená schopnost převzít zodpovědnost za sebe, druhé a situaci, když je to dobré. Nebo naopak nekonat, nevyčnívat nestrhávat na sebe pozornost, případně delegovat druhé, když je to tak dobré. Když je to dobré navzdory pocitům našeho těla, obavám nebo pýše našeho ega, navzdory pohodlí i nepohodlí, navzdory rizikům a odporu a limitům. Protože jak říkával jeden z horolezců mého mládí:

 

„Nejsou sny bez hranic, pro jedny je hranicí nebe, pro druhé jejich vlastní slabost.“

 

„Kdo sám sebe ovládá, je víc než císař,“ učili se za Artušovy vlády všichni rytíři, kteří, aby se nikdo, ani sám král, nevyvyšoval nad druhé, sedávali kolem kulatého stolu.

 

CESTA CÍSAŘE

Usiluje o vytvoření co nejdokonalejší lidské společnosti. Tak jak se o to snažili upřímní marxisté, kteří svou dokonalou beztřídní společnost stavěli na „konfuciánském“ zákonu pozitivního vývoje lidstva od pravěku přes otrokářství, feudalismus, kapitalismus, socialismus až po komunistickou utopii a tak jak se o to dnes nadále snaží upřímní humanisté, když se snaží udělat svět lepším místem pro život.

 

 

CESTA VELEKNĚZE

Proti Konfuciovým kořenům cesty Císaře stál Lao-c´ se svým učením, že vše je Tao. Co je ale Tao? Lao-c´ říká, že Tao nelze vidět, slyšet ani popsat a když vám někdo Tao popíše znamená to, že to Tao není. Také dodává, že vrcholem lidské činnosti je „wu-wej“ – nekonání.

 

Nejsilněji na cestě Velekněze vibruje svědomí. Rád na seminářích a ceremoniích říkám, že svědomí je posledním z andělů, kterého jsou schopní cítit lidé, jež v materialismu hledají kontakt s duší a duchovnem. Naše srdce je vedeno životem a protože život lidský je součástí vesmíru (Boha), život samotný nám skrze tohoto Anděla svědomí radí a říká nám vše, co potřebujeme vědět, abychom měli štěstí (požehnání) na své straně.

 

Vidíme, že Lao-c´eho kořeny cesty Velekněze jsou zcela v rozporu s konfuciánským pilným budováním dokonalé lidské společnosti a naopak. Zdroj rozporu obou cest a zároveň jejich společné kořeny odhaluje Lao-c´: „Zbav se všech tužeb, abys našel Tao, avšak ponech si své touhy, abys našel Tao v myriádách manifestací.“

 

Jinými slovy – můžeme hledat Boha buď v duchovních výšinách Stromu poznání, k čemuž je potřeba překonat živočišné programy (Mantry Myšlenek) nebo Boha můžeme nalézt ve všech bytostech, jevech a věcech stvořeného hmotného světa kolem nás.

 

Toto druhé je cesta Císaře v afirmaci Asertivní vládnutí, zatímco to první „vzdát se toužení a hledat Boha mimo hmotu“ je cesta Velekněze v afirmaci Anděl svědomí.

                                                                                                ***

Výše uvedené texty jsou z nádherné knihy – průvodce tarotem ASTRÁLNÍ ARKÁNA.

 

 

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top