Skip to content
+420 773 679 374 info@nirvanatree.cz O nás Doprava Tabulka velikostí

ŽIVOT JE JEN HRA

CO JE ŽIVOT A CO JE ČLOVĚK?

 

Hinduistiští mniši uvnitř sebe sama měli nalézt 72 nálad, kterých jsme schopni. Jejich periodická tabulka 72 lidských nálad má neuvěřitelný počet kombinací, a proto jsme každý jiný. (72 x 71 x 70 x 69 x … 3 x 2 x 1 = počet verzí lidských stavů). V podstatě se nejedná o nálady, ale o základní stavby bytí, které byly použity do duchovní hry Džňána Čaupad (též Líla). Tato hra s kostkou a 72 políčky „žebříky a hady“ pomáhá podobně jako Tarot (78 karet) pochopit osud, ale zároveň má do hráče vštěpit poznání, že existence, vesmír, život je jen hra.

 

 

 

Devět prvních stavů vědomí, stejně jako dalších devět políček v druhém řádku (odspodu) této hry, obsahují stavy lidské mysli jako je žárlivost (16), závist (12), deprese (16), ješitnost (7), agresivita (3), hamižnost (4). Většinou negativní, zároveň nejvšednější stavy lidského života. Stavy, které znečistí srdce, že láska, telepatie, lidskost, duchovní poznání, přestanou být možnými. Pokud si do počítače nasypete hlínu a do ní nasadíte rajčátka, taky přestane fungovat. I mezi těmito nižšími stavy vědomí běžného života lze najít světlé momenty, jako jsou pocity rozkoše (11), uspokojení (18), odpočatost (10) a hlavně soucit (17). Soucit, milosrdenství, odpuštění jsou hlavním obsahem mnoha duchovních cest pro obyčejné lidi žijící uprostřed nálad těchto nejnižších dvou řad 72 stavů vědomí.

 

 

 

Vzpomeňme si na Ježíšovo nastavení tváře místo pomsty, pokud nás někdo udeří. Stav soucitu může vynést obyčejného člověka až do nejvyšších sfér. Řekněme do ráje. V tabulce 72 nálad se jedná o nejdelší povýšení skrze žebřík. Opak, největší pád z nálady 63 na náladu 2 přináší otupělost mysli, smyslů a vědomí. Kombinace lenosti s výmluvami nese do života tzv. TAMAS energii zimního spánku. Stalo se to i nejlepším Ježíšovým žákům poslední de výuky, těšně před ukřižováním. Prvnímu Papeži Petrovi a dalším dal pokyn: „Sedněte si tady a já se pomodlím tam, smutek v duši s nádechem smrti cítím, počkejte tu a bděte nade mnou…“. Když se vrátil, našel spící. „Petře, to jste nedokázali ani hodinu bdít nade mnou?“ (Bible – Matouš 26/36-45).

 

 

 

Předpokládám, že nebyli takoví povaleči, že si fakt řekli, spíš jednalo o takové to nic nedělání našeho nitra v pozici modlitby. Otupělost, Tamas, zimní spánek vědomí. Ježíš jim pravil: „Bděte a modlete se, abyste neselhali. Duch je připraven, ovšem tělo ne.“ Domnívám se, že tím dobře vyjádřil, proč nefunguje telepatie v každodenní praxi. I ti z nás, co si dokáží uchránit nitro před pohlcením nejnižších dvou řad ze 72 nálad, nakonec neudrží vnitřní koncentraci a žijí v závoji mlhy, v Tamas, v zimním spánku otupělosti.

 

 

 

A jak to dopadá? Poslední okamžiky mistra mistrů, pro mnohé Syna božího, strávené na zemi se třemi nejlepšími žáky, s Petrem – budoucím papežem, s Janem a jeho bratrem Jakubem. Vlastně šlo o jakousi zasvěcovací zkoušku. Ve tmě noci, v přírodě. Těsně před zatčením, které vyvrcholilo ukřižováním. Jednou už selhali, usnuli. Ježíš je pokáral a dal jim radu: „Modlit se v bdělosti. Jak obstáli? Vrátil se a oni spali. Oči měli zavřené.“ Co udělal? „Hoši, radši běžte spát, já se jdu ještě modlit“ řekl. Brzy poté ho zatkli, Petr usekl ucho kněze, co vedl zatýkání, ale Ježíš ho pokáral: „Kdybych chtěl bojovat, požádal bych Boha, aby mi poslal 12 rot andělů.“

 

 

 

Číslo 12 je důležité. Počet měsíců, počet astrologických znamení. Třikrát dvanáct, 36 má být dokonalých lidí na zemi v jedné době. Oni o sobě neví, ale právě kvůli nim prý starozákonní Bůh nezničil zem. Pětkrát dvanáct je šedesát, což je aspekt sextil, počet minut v hodině, počet roků v cyklu čínské astrologie. Šest krát dvanáct je 72. Počet nálad, stavů lidského vědomí duše. Dvojnásobkem hlavních stavů bytí získáme číslo 144. Právě tolik variant mají lidské vztahy. Zatímco jednotlivec má 72 základních možností pro své nitro, pak pár má 144 základních variant. 12 x 12 = 144.

 

 

 

Zjednodušeně lze říci, že lepší část naší osobnosti, ať už ji nazveme duše, vědomí, já, nitro, srdce …, ovlivňuje prostředí, ve kterém žijeme. Stres, soutěživost, starosti, zklamání, „hříchy“, povinnosti, strava, nábytek ovzduší a lidé. To vše podle východních náboženství znečišťuje nebo povznáší toto naše lepší já… Čím více nižší svět hmoty a materiálních poznání a starostí prosákne do našeho nitra, většinou čím jsme starší, tím prosáklejší, o to hůř kontaktujeme naše lepší já, o to míň jsme schopni přijímat od něj impulsy, signály, rady. Mezistupněm tohoto úpadku lepšího já je stav, kdy sice impuls našeho lepšího já zachytíme, ale už nemáme energii, sílu, odvahu ho následovat. Telepatie, láska, stav vnitřního štěstí se ovšem odvíjí od našeho lepšího já. Je-li spojení přerušeno nebo zmrzačeno, stáváme se vězni materiálního světa, a telepatie, láska, atd. se pro nás stávají neexistujícími pojmy ze světa naivních pohádek nebo lží.

 

 

 

Tuším, že džinisti mají pro toto upadání do hmoty pojem prach karmy. Každodenní prach nižších nálad a materiálního světa se má lepit na duši a jako zatížený balón tuto duši nese dolů a dolů. Chceme-li opět vzhůru, musíme odhazovat tento karmický prach z letícího balonu duše. Hodně záleží nejen na tom, kterou ze 72 nálad si vybereme za svou hlavní, ale i na tom, který ze 144 nabízených vztahů realizujeme

 

 

 

Pokračování na téma tajemství našeho nitra se dočtete v knize Déjá vu vúdú na straně 289.

 

 

 

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top