Skip to content
+420 773 679 374 info@nirvanatree.cz O nás Doprava Tabulka velikostí

MILENCI

(Článek z knihy Astrální Arkána)

MILENCI

V tantrickém tarotu může překvapit, že zde na kartě VI Milenci vidíme mnišku, která při buddhistické ceremonii na rozdíl od mnichů mužů nemůže dovnitř thajského buddhistického chrámu, ale sošku Buddhy, oltář i ceremonii prožívá na prahu ve dveřích. Když jsem na jaře 1998 tuto scénu viděl, nejvíc mě dojala láska, s jakou se na dálku se sochou Buddhy i s ceremonií dokázala propojit a která se zračila v její tváři, pohybu, dechu i auře tak, že mě napadlo, že se mniška stala personifikací lásky samotné.

Je to jiná láska než láska mladých nadržených milenců, ale rozdíl je jen v míře, v jaké je tato láska naředěna s „hmotou“, tak jako se parfém liší od toaletní vody. Nejen v tantře a u mystiků lásky, včetně těch, co dokola recitují Šalamounovu Píseň písní (Bible), nacházíme duchovní vibraci lásky.

CO NA TO FILOSOFIE A TEOLOGIE?

Jezuitský mnich Johannes B. Lotz ve své knize „Filosof M. Heidegger a teolog sv. Tomáš Akvinský“ říká:

„Boží láska je projektivní, neboť milované či milovaného vytváří tím, že dobro ve věcech stvoří či do nich vlévá, zatímco lidská láska je objektivní či je oslovována předem daným milovaným.“

Právě tuto všeobepínající lásku vyzařuje sefira 4 Chesed (podrobněji k sefirám viz kniha Talent srdce), kterou ve stromu života typu Sefed propojuje se sefirou 2 Chochma cesta Milenci.

Právě tuto lásku měl na mysli Petr Lombardský, nejcitovanější a nejkomentovanější katolický teolog středověku ( přes kritiku nauku Petra Lombardského schválil a doporučil nejvyšší církevní koncil), a to i ve srovnání s Tomášem Akvinským, když řekl, že člověk prožívající lásku Boží nechal do sebe vstoupit Ducha Svatého. Což v pojetí trojjedinosti Boží se vysvětluje také tak, že Bůh je přítomen v těle člověka, kdykoliv ten prožívá „všeobepínající lásku“.

Právě tuto nejvyšší formu lásky zažívají mystici lásky, tantrici a věřící v bhakti józe.

VŠEOBEPÍNAJÍCÍ LÁSKA

Jestliže tantricky přiřadíme sefiru 4 Chesed třetí čakře Manipúře (buď kolem pupku nebo v plexu solaru), pak vidíme, že všeobepínající láska cesty Milenci vibruje a rezonuje mezi naším břichem a pravou hemisférou, tudíž není přímo spojená se srdcem nebo pohlavními orgány, tedy se symboly lásky lidské, v nichž se tato nejčistší forma všeobepínající lásky, vyvěrající z Věčného do existence jeho stvoření, objeví teprve poté, co projde individuálními metamorfózami skrze Mantry Myšlenek (programy) v našich čakrách, podobně, jako jsme to viděli při cestě čajového semínka – slova z 1.čakry do našeho vědomí v 5.čakře.

LÁSKA JE VŠUDE KOLEM NÁS

Avšak protože láska je věčná bytost – entita, jež zde byla ještě před stvořením světa, její cesta nemusí vždy následovat cestu kondenzace a následné individualizace kundalini. Jinými slovy – láska je všude kolem nás a je všudypřítomná, věčná, a tak jak Bůh za hořícím keřem představil se Mojžíši: „Ehje Ašer Ehje“, tedy „jsem, který jsem“, mohl tehdy na Sinaji stejně tak říci: „Láska, jsem v Lásce“. Neboť Bůh v lásce a dobru už je, vždy byl a vždy bude, a protože my stejně jako vše stvořené jsme jeho „děti“, nejsme v podstatě ničím jiným než dětmi Boží lásky.

(Astrální Arkána, str. 161 – 163)

(pokračování v knize  Astrální Arkána)

Objednat  Astrální Arkána

 

 

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top