Skip to content
+420 773 679 374 info@nirvanatree.cz O nás Doprava Tabulka velikostí

KOLOBĚH ŽIVOTA

O CESTOVÁNÍ DUŠE

 

Lamaismus patří k druhům víry, jež mluví o tom, jak bytost putuje z jednoho těla do druhého, rodí se a opět umírá… a takto neustále dokola. Co se stane, když je duše oproštěna od hmotného těla? Dokáže cestovat k Bohu? Zmizí její minulost?

 

Z kabaly víme, že návrat jiskry Boží, duše, zpět do boží blízkosti bez duchovní cesty nebo Mesiáše nejde. Nauka o převtělování skrze gravitaci karmy našich minulých tužeb a činů potvrzuje totéž. Co se tedy děje, když se duše zbavuje hmoty a minulosti?

 

„Volám zemřelého jménem. Ó, pozorně naslouchej a nerozptyluj se. Je šest stupňů barda: v lůně (jóni), ve snění, v hluboké meditaci (samádhi, bhava), při smrti, při prožívání skutečnosti a při hledání nové formy bytí. Z těchto jsi včera prožil bardo okamžiku smrti. Slyšíš?“předříkává láma z Tibetské knihy mrtvých zesnulému tělu ve víře, že jiskra Světla stvoření, duše, ho vnímá šestkrát silněji než v době za života, kdy byla spojena s tělem.

 

Autorem této knihy je Padmasambhava z Uddijany, zakladatel tibetského buddhismu. Založil první lamaistický klášter pro samuraje, ale knihu v něm neuložil. Namísto toho vzácný text ukryl do skály, kde ho po staletích na základě snové vize nalezl Karmalingpa. Od té chvíle se v Himaláji předčítají umírajícímu pokyny, vedoucí jeho duši na cestě po smrti těla.

 

BARDO THODOL

Tibetská kniha mrtvých, v originále Bardo Thodol aneb Vysvobození v bardu skrze naslouchání, není spis jenom o smrti, ale je považován za kompletní nauku zabývající se zrozením, životem a smrtí. Je to učení o dosažení vysvobození („návratu k Bohu“) v jediném okamžiku, bez meditace, pouhým nasloucháním.

 

Pro ty z vás, kteří věří na převtělování bez možnosti lidského vtělení do zvířete rovněž dodávám, že není nutno měnit svou víru. I když Tibetská kniha mrtvých věří, že cesta duše mnoha vtěleními může v závislosti na karmě z našich činů, slov a myšlenek klesat hmyzími a zvířecími vtěleními… a pak po vyrovnání účtu karmy konečně opět nastoupit cestu do vyšších světů, včetně lidských vtělení. V naději, že namísto dalšího klesání se konečně vymaní z tohoto neustále se opakujícího cyklu.

 

TAJNÁ ZKRATKA

Tibetská kniha mrtvých je průvodce o „tajné zkratce“. Ta má zkrátit dlouhou cestu karmických následků našich vtělení a přivést nás k lepším vtělením, než si dle karmy zasloužíme. A uchopí-li duše zesnulého pokyny z Tibetské knihy mrtvých dobře, může touto „tajnou zkratkou“ dojít k nejvyššímu, což pro lamaisty znamená k nirváně, osvobození se od řetězce reinkarnací a utrpení světa. Základní princip tohoto průvodce „tajnou zkratkou“ je: “Čím dříve, tím lépe.“

 

Tedy čím dříve duše zemřelého na rady z Tibetské knihy zareaguje, tím lepší vtělení a i stav bytí, existenci, získá. Co z toho vyplívá? Kde na křivce grafu transformační mapy existence může duše využít tuto „tajnou zkratku“?

 

(Tento poutavý příběh pokračuje v knize Tantrické transformace na straně 69.)

 

LÁMOVÉ

Při posledním výdechu zesnulého přistoupí láma a začne mu do ucha šeptat, jak se elementy v těle spojují a energie stoupá, zatímco jeho vědomí se postupně zatemňuje, až se zničehonic ocitne v úplné tmě. V praxi na úpatí Himálají se ne vždy šeptá přímo do ucha. Lámové často recitují u stolu v místnosti se zesnulým tělem.

 

Často už těsně před smrtí rodina volá lámu (často i skupinu lámů, viz. Sikkim v knize Talent srdce), který umírajícímu objasní, co se bude dít. A klade mu na srdce, že musí odejít s klidnou myslí, vírou a neulpívajíc na tom, co končí, protože jen takto smířen po smrti, kdy dosáhne nejvyššího levelu na Transformační mapě existence, nepromarní příležitost k „tajné zkratce“. Tak jak ji kvůli trémě a zmatkům promarňují příliš nervózní trémaři.

 

Pozůstalí dostanou pokyn, aby svými nářky a pláčem nesváděli umírajícího – právě zesnulého ke lpění na hmotném, o něž právě přišel. Přesto i v krajině Himálají můžeme vidět, že pozůstalí se nevydrží pouze modlit a přihlížet „průvodcovské“ práci lámů a často se zlomí, naříkají a pláčou nad bolestnou ztrátou, stejně jako lidé na jiných kontinentech.

 

„Tělo je výsledek mixu pěti elementů, které jsou spolu v neustálém boji. Tělo je esencí výsledku tohoto boje. Pět elementů je nesmrtelných, kvintesence aktivity pěti elementů je vědomí.“… učí Šrí Nisargadatta v knize Já jsem nezrozený.

 

***

 

                     Povídání pokračuje v knize Tantrické transformace, kterou si můžete objednat zde: TANTRICKÉ TRANSFORMACE.

 

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top